Spotkanie autorskie ,,Wpływ wody na rozwój cywilizacji"

Spotkanie autorskie ,,Wpływ wody na rozwój cywilizacji”

W sobotę o godz.17.00 Rada Osiedla Redykajny wznowiła swój cykl Spotkań Autorskich w nowej kadencji Rady. W siedzibie Rady licznie zgromadzono się by wysłuchać wykładu:

,,Wpływ wody na rozwój cywilizacji”

Profesor Mirosław Krzemieniewski, dziekan Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przedstawił na tle historii jak człowiek zagospodarowywał ten życiodajny żywioł, jakim jest woda. Szczególnie interesujące były rozwiązania w starożytnym Egipcie i w Rzymie. System akweduktów był tak skuteczny, że potrafił zaopatrzyć milionową metropolię w świeżą i zdrową wodę. Jednocześnie przedstawione zostały  sposoby odprowadzania ścieków. Skutki zaniedbań, to przede wszystkim wiele epidemii w średniowieczu jak i dzisiaj w krajach trzeciego świata.

Ożywiona dyskusja skierowała problematykę ochrony wód w naszej dzielnicy na niebezpieczeństwo zabudowania pięknego krajobrazu otaczającego jezioro Podkówka.