26 kwietnia - Spacer ornitologiczny

26 kwietnia – Spacer ornitologiczny

Rada Osiedla Redykajny zaprasza na spotkanie z prof. Rochem Mackowiczem

Spacer ornitologiczny „Poznajemy śpiewy ptaków”

Sobota 26 IV o godz. 7.00 (spotkanie przy „Biedronce”)