Granice administracyjne osiedla

Granice administracyjne osiedla

Redykajny – osiedle  położone w północno-zachodniej części miasta, nad Jeziorem Redykajny. Na jego terenie znajdują się również jeziora Żbik i Podkówka. Osiedle zaczęło się rozwijać od połowy lat 90. Obecnie zabudowane jest głównie przez domki jednorodzinne i szeregowe.

 Granice osiedla

od wschodu: granica przebiega po rzece Łynie w kierunku południowym, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej (łączącej ul. Leśną z ul. Narcyzowa), dalej przebiega w kierunku południowym po naturalnych granicach przez tereny rolne i leśne do linii kolejowej (na wysokości ul. Wędkarskiej 8) i graniczy z zachodnią stroną osiedla Nad Jeziorem Długim.
od południa: granica przebiega wzdłuż linii kolejowej Olsztyn-Morąg od miejsca naprzeciwko ul. Wędkarskiej 8 do granicy z osiedlem Gutkowo.
od zachodu: od torów kolejowych w kierunku północnym po granicy obrębu ewidencyjnego nr 154 do jeziora Redykajny i dalej wschodnim brzegiem jeziora Redykajny do granicy miasta Olsztyna i graniczy ze wschodnią stroną osiedla Gutkowo.
od północy: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.