Jeziora

Jeziora

jez

jez. Żbik – niewielkie jezioro (ok. 1,2 ha). Jezioro jest często mylone z jeziorem Tyrsko, które leży na zachód od niego, a jest oznaczane pod nazwą Tyrsko (Żbik).

jez. Tyrsko – powierzchnia  18,5 ha. Dwie dzikie plaże (bez pomostów i ratownika). Sporo zejść do wody przez wydeptany pas szuwarów.

jez. Siginek – (lub Kopytko, Podkówka, Styginek) – niewielkie jezioro o powierzchni 6,0 ha, Dobrze dostępne. Istnieje kilka dzikich plaż.

jez. Redykajny – powierzchnia 34,85 ha. Dzikie plaże piaszczysto – trawiaste. Przy jeziorze znajduje się Rezerwat Redykajny powołany w celu ochrony torfowiska.