Komisja Bezpieczeństwa

w składzie:

Przewodniczący:

Piotr Staśkiewicz,

Członkowie:

1/ Teresa Astramowicz-Leyk,
2/ Mariola Saks,
3/ Józef Bońkowski.