Kontakt

adres: ul. Hozjusza 1 YAKAN, Olsztyn
mail: kontakt@redykajny.pl

ALARMOWY: 112

POLICJA: 997

STRAŻ MIEJSKA: 986