Kontakt

adres: ul. Hozjusza 1 YAKAN, Olsztyn
mail: kontakt@redykajny.pl

nr alarmowy – 112

Dyżurny Miasta – 89 522 81 12

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa – 89 522 24 11

Straż Miejska – 986