Łyna

Łyna

Obok Redykajn przepływa rzeka Łyna (około 270 km długości). Nasza dzielnica graniczy też z wioską Redykajny, gdzie powstały wspaniałe rozlewiska tej rzeki. Miejsce doskonałe do wędkowania i wypoczynku.

Łyna to najdłuższa rzeka Warmii i Mazur (jej długość na terenie Polski wynosi ok. 190 km). Łyna uchodzi do Pregoły w Rosji. Jest to interesujący ciek wodny począwszy od źródeł, które usytuowane są w malowniczym wąwozie. Spacer brzegiem Łyny na terenie olsztyńskiego Lasu Miejskiego ułatwia znakowany szlak pieszy, pozwalający zwiedzić rezerwaty przyrody.

Łyna to również ciekawy szlak kajakowy o dużej różnorodności i rozmaitym stopniu trudności (między jez. Ustrych a wsią Ruś rzeka ma charakter górski). Nad tą rzeka położone są miasta Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warminski, Bartoszyce i Sępopol.

Łyna jest rzeką pracowitą. Po polskiej stronie woda rzeki napędza turbiny pięciu elektrowni, z których dwie położone śą niedaleko Redykajn. Największa siłownia wodna na tej rzece jest niestety po stronie rosyjskiej we Frydlądzie. Pochodząca z początków XX wieku siłownia wodna wiele lat po wojnie była dewastowana przez Rosjan, lecz ostatnio ponownie ją wyremontowano. Cofka jeziora zaporowego tej hydroelektrowni sięga miasta Sępopol.