Mieszkańcu zmień oblicze swojego miasta

Mieszkańcu zmień oblicze swojego miasta

Zagłosuj na wybrany projekt w Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim

Na co głosujemy?

  • Wykaz pozytywnie zweryfikowanych projektów pobierz

Kiedy głosujemy?
Głosowania na wybrane projekty odbywają się od 2 do 13 września 2013 roku.

Pobierz karty do głosowania

Jak głosujemy?
Głosujemy na dwóch kartach, jedna służy do głosowania na projekty osiedlowe w kwocie do 50 000 zł a druga służy do głosowania na projekty ogólnomiejskie w kwocie do 1 000 000 zł. Karty różnią się od siebie.
Na karcie do głosowania należy wpisać swoje dane takie jak: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz e-mail lub numer telefonu.
Każdy z mieszkańców ma do rozdysponowania 5 punktów na projekty osiedlowe i 5 punktów na projekty ogólnomiejskie. Nie można przenosić punktów pomiędzy kartą ogólnomiejską i osiedlową. Na każdej karcie możemy przyznać 5 punktów jednemu projektowi, lub rozdzielić je pomiędzy maksymalnie 5 projektów.
Należy pamiętać o podpisaniu wypełnionych kart do głosowania.
Karty bez numeru pesel, nie podpisane, lub z przekroczoną maksymalną liczbą punktów są nieważne.

Gdzie głosujemy?
Urny, do których można wrzucić swoje głosy znajdują się w:

  • Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta przy Pl. Jana Pawła II 1,
  • holu budynku Urzędu Miasta przy ul. Wyzwolenia 30,
  • na 1 piętrze budynku „A” Urzędu Miasta przy ul. Knosały 3/5
  • w olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul check my source. Tarasa Szewczenki 1
  • w siedzibach Rad Osiedli

Swoje głosy można też wysłać pocztą na adres:
Pełnomocnik ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3/5, 10-015 Olsztyn, z dopiskiem Olsztyński Budżet Obywatelski (liczy się data stempla pocztowego).

Zwycięskie projekty poznamy 16 września 2013 r. Zostaną one zrealizowane w 2014 roku.