Plan pracy Komisji Inwestycji i Estetyki

Archiwalne:

I.  Komisja Inwestycji i Estetyki Rady Osiedla Redykajny w okresie IV2014-III2015r. uważa za najważniejsze :

1)  Działania w kierunku uznania przez władze miasta jako PRIORYTET, budowę ulicy Nowobałtyckiej (decyzją Prezydenta oraz większości Rady Miasta Olsztyna na wiosennej sesji R M 2014r.realizacja została ponownie odsunięta );

2)  Działania w kierunku przyspieszenia remontu rozpadającej się ul. Kard. St. Hozjusza, w tym budowa zaprojektowanych zatok autobusowych  (decyzją Prezydenta oraz większości Rady Miasta Olsztyna na wiosennej sesji R M została ponownie odsunięta );

3)  Dokończenie drogi „wąwozowej” z wykorzystaniem środków jakie przeznaczyła w marcu ubiegłego roku na ten cel Rada Miasta;

4)  Kontynuacja inwestycji pieszo – rowerowej przy ul. Hozjusza (zgodnie z istniejącym projektem budowlanym i planami związanymi z realizacją inwestycji zgodnie z Obywatelskim Budżetem Olsztyna  2013 ) :  budowa brakującej części chodnika, dobudowanie na całej długości ulicy pasa dla traktu rowerowego;

5)  Nadzór nad inwestycjami w ramach Obywatelskiego Budżetu Olsztyna  2013- wykonanie „Siłowni pod chmurką”;

6)  Działania w kierunku stworzenia kompleksu sportowego dla młodzieży na Redykajnach;

7)  Zorganizowanie ogródka zabaw dla dzieci;

8)  Przygotowanie rozwiązań umożliwiających utworzenie szlaku rekreacyjnego: …jez. Długie-wzdłuż ul .Leśnej – wąwozowa – Hozjusza -… i rozwiązującego problem pogodzenia intensywnego ruchu pieszo-rowerowego z ruchem samochodowym;

9) Działania w kierunku realizacji (zgodnie z planem zagospodarowania) pasa zieleni izolacyjnej za sklepem RAST i wykonania  traktu pieszo-rowerowego ul. Narcyzowa – Fiołkowa (możliwy udział także finansowy mieszkańców);

10)  Monitorowanie działań w kierunku wykonania nawierzchni ul. Lawendowej do granic lasu /mieszkańcy na tą inwestycję mają odłożone część funduszy/;

11) Udział w przygotowaniu  wniosków do OBO 2014r. i późniejszy nadzór nad ich realizacją;

12)  Poszukiwanie innych form poprawy komunikacji z miastem /np. wykorzystanie połączenia kolejowego/.

II.   Powyższe działania umożliwi :
– współpraca z Prezydentem miasta;
– wspólne działania z Radnymi Miasta, w szczególności z naszego okręgu;
– wykorzystanie środków z O B O 2013-2014;
– współpraca z mieszkańcami naszego osiedla;
– spotkania i uzgodnienie wspólnych działań z innymi zainteresowanymi Radami  Osiedli;
– wykorzystanie mediów i innych środków komunikacji.

III.  2014-2015.Powstrzymywanie niekorzystnych dla mieszkańców inwestycji  w tym:
budowy typu hotelowego i wielorodzinnego w okolicach Jez. Podkówka i ul. Kard. Hozjusza naprzeciw supermarketu Rast, a także innych inwestycji, do których  nie jest przystosowana infrastruktura drogowa, a która jest sprzeczna z estetyką Osiedla Redykajny,  ingerującą w środowisko naturalne bądź w inny sposób niszczącą charakter dzielnicy.
Ochrona całokształtu kompleksu przyrodniczego jez. Podkówka jak i pozostałych okolic osiedla.

IV.   VI 2014-III 2015r. Udział w opracowywaniu i analiza Planów Zagospodarowania dotyczących   Oś. Redykajny i okolicznych terenów.

V.  IV 2014-III 2015 Rozwiązywanie bieżących spraw inwestycyjnych.

 

Komisja Inwestycji i Estetyki Rady Os. REDYKAJNY 30.04.2014 r