Plan pracy Komisji Kultury i Komunikacji

Archiwalne:

na 2013 rok

Komisja w składzie

przewodnicząca:
Anna Mackowicz

członkowie:
1/ Adam Socha,
2/ Piotr Wiktorowicz,
3/ Mariola Saks,
4/ Krzysztof Wojciechowski.

w 2013 roku oprócz bieżącego informowania mieszkańców osiedla zarówno na tablicy ogłoszeń, jak i stronie internetowej o istotnych sprawach dotyczących osiedla i Rady Osiedla planuje zrealizować następującą tematykę:

 1. Miesiąc marzec – uruchomienie i aktualizacja strony internetowej,
  – aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń Rady osiedla,
  – spotkania autorskie z dr. Janem Chłostą i prof. Rochem Mackowiczem.
 2. Miesiąc kwiecień
  – spacer ornitologiczny – spotkania autorskie z prof. Czesławem Mientkimi prof. Michałem Wojciechowskim.
 3. Miesiąc maj
 4. Miesiąc czerwiec
 5. Miesiąc lipiec i sierpień – przerwa wakacyjna
 6. Miesiąc wrzesień – Spotkania autorskie
 7. Miesiąc październi -Spotkania autorskie
 8. Miesiąc listopa – Spotkania autorskie
 9. Miesiąc grudzień -Spotkania autorskie