Plan pracy Komisji Sportu i Rekreacja

 

Archiwalne:

W roku 2013 Rada Osiedla ma w planach kontynuowanie dotychczasowych imprez cyklicznych, które zyskały akceptację mieszkańców osiedla, jak również chce zaproponować kilka nowych przedsięwzięć, rozszerzających obecne horyzonty działań.

Imprezy sportowe w ramach integracji lokalnej społeczności będą rozszerzone o współudział sąsiednich osiedli (Gutkowo, Likusy).

1)     Festyn z okazji Dnia Dziecka Czerwiec 01.06.2013, zorganizowany na terenie parafii św. Arnolda. Temat przewodni festynu „Niedługo wakacje”. Planowane są gry zabawy i edukacja przedwakacyjna (kontakt z wodą, obcy/nieznajomi, zasady ruchu drogowego dla najmłodszych). Kurs fotografii w 15 min (podstawowe zasady związane ze światłem, kadrowanie zdjęć, głębia ostrości). Poza nami bezwzględny udział Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej.

2)    BIEG NIEPODLEGŁOŚCIOWY  / z okazji Święta 11 Listopada/ – impreza sportowa integrująca społeczności sąsiedzkich osiedli (Gutkowo, Nad jez. Długim, Likusy oraz wszystkich chętnych mieszkańców Olsztyna) mająca swój przebieg w okolicach stadniny pana Janusza Kojrysa

3)    Tradycyjny kulig zimowy organizowany corocznie w okresie karnawału we współpracy z panem Januszem Kojrysem

4)    Osiedlowe marsze kijkowe Nordic Walking

 

Nowe przedsięwzięcia związane z promocją osiedla i integracją społeczności lokalnej:

1)  Rajdy rowerowe na orientacje – Rodzinny rajd polegający na odszukaniu i dotarciu do wyznaczonych punktów.  Cele: poznanie okolicznych lasów, praca z mapą, rodzinna zabawa.

2)  Dzień ul. Hozjusza -zorganizowany wspólnie z akcją „Olsztyn aktywnie” (potrzebna pomoc finansowa Urzędu Miasta) – Termin do uzgodnienia

  •  miejsce stadion Wyższego Seminarium Duchownego
  •  festyn dla Dzieci /zabawy sportowe/
  • zawody rowerowe MTB – Redykajny 2013 o puchar Przewodniczącego Rady Osiedla.

Grupy uczestnictwa : Rodzinna10km, Mini 25km, Maxi 45km.

W ramach współpracy z Komisją Kultury pragniemy przeprowadzić poniższe projekty:

1)            MARZEC 17, 22 i 23.03.2013 Światowy Dzień Wody – podtytuł „Podkówka też jezioro”

  • wykład zaproszonego gościa (proponuje się zaprosić prof. dr hab. inż. Mirosława KRZEMIENIEWSKIEGO z wykładem „Wpływ wody na rozwój cywilizacji”);
  • wizyta w oczyszczalni ścieków (proces technologiczny oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody) oraz przejście nad jezioro Podkówka;

2)       KWIECIEŃ 22.04.2013 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi (ang. International Mother Earth Day)
Już po raz siedemnasty w Polsce 22 kwietnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Ziemi. W tym roku święto będzie przebiegać pod hasłem: „Ziemia odzyskana”.

  •    20.04.2013 start godzina 10:00 z siedziby RO Redykajny – przejście/przejazd rowerowy do Punktu Ujęcia Wody Pitnej / Punktu Uzdatniania Wody nad jeziorem Krzywe.

3)    WRZESIEŃ 14.09.2013 godzina 10:00 Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World)
Międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie weekend. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości społeczeństw. Sprzątanie okolic jeziora Podkówka.
W tym dniu akcję Sprzątanie Świata rozpoczniemy grami i zabawami z pogadankami o temacie przewodnim Pierwsze dni w szkole Podtematy / zagadnienia realizowane podczas pogadanek: „Twoja droga do i ze szkoły – zasady ruchu drogowego oraz korzystania z komunikacji miejskiej”. „Uwaga! Kieszonkowcy i dilerzy narkotyków są wśród nas”. Poza nami bezwzględny udział Policji, Pogotowia Ratunkowego oraz Straży Pożarnej.