Skład rady

1.     Jan Piekarski – Przewodniczący,
2.     Marek Mancewicz – Zastępca Przewodniczącego,
3.     Mariola Saks – Sekretarz,
4.     Jerzy Dremo – Skarbnik,
5.     Anna Mackowicz – Członek Zarządu,
6.     Edward Ośko – Członek Zarządu,
7.     Janusz Śmiarowski – Członek Zarządu,
8.     Teresa Astramowicz-Leyk,
9.     Józef Bońkowski,
10.   Sławomir Ostrowski,
11.   Elżbieta Pierzchała,
12.   Piotr Rydel,
13.   Andrzej Ryński,
14.   Piotr Staśkiewicz,
15.   Krystyna Wiercińska.