Spacer ornitologiczny

Spacer ornitologiczny

26.04.2014r. Rada Osiedla Redykajny zorganizowała wycieczkę ornitologiczną z udziałem profesora Rocha Mackowicza. Wycieczka była bardzo udana, cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Bardzo dobre warunki pogodowe pozwoliły na obserwację dużej ilości ptaków, które występują na naszym osiedlu. Wycieczka ornitologiczna stała się już tradycją na naszym osiedlu i mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie ją powtórzymy.