Spotkanie Autorskie z Panem Rafałem Bętkowskim

Spotkanie Autorskie z Panem Rafałem Bętkowskim

R a d a   O s i e d l a   R e d y k a j n y

serdecznie zaprasza Państwa

na autorskie spotkanie, które odbędzie się  w  sali Nr 2 Wydziału Teologicznego Warmińskiego Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” przy ul. Kard. Stanisława Hozjusza Nr 1 w Olsztynie

w piątek 19 stycznia 2018 r. o godzinie 17.00

Temat:  ”Olsztyn, jakiego nie znacie”

  Prelegentem będzie

historyk, regionalista – Rafał Bętkowski

 

O kolejnych spotkaniach i ich tematyce Rada Osiedla będzie informowała Państwa na bieżąco.

 

Rada Osiedla Redykajny