Olsztyński Budżet Obywatelski 2014 - spotkanie informacyjne

Olsztyński Budżet Obywatelski 2014 – spotkanie informacyjne

Zapraszamy mieszkańców Redykajn na spotkanie informacyjne
na temat Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2014r.

Spotkanie odbędzie się 17 czerwca o godz.19.00
w auli Wydziału Teologii UWM przy ul. Hozjusza.

W tegorocznym budżecie na zwycięski osiedlowy projekt obywatelski miasto przeznaczy 100.000. zł.

W roku 2013 Osiedle Redykajny w ramach budżetu obywatelskiego na realizację pomysłów mieszkańców otrzymało najwięcej pieniędzy – w sumie 240.000 zł.
Mieszkańcy zgłosili 5 projektów i wszystkie miały być zrealizowane, jednak z uwagi na protest kilku mieszkańców nie dojdzie do realizacji boiska sportowego i ogólnie dostępnego placu zabaw.
Zrealizowana zostanie ścieżka rowerowa wzdłuż Hozjusza oraz „siłownia pod chmurką”.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców osiedla do udziału w spotkaniu.

R A D A   O S I E D L A   R E D Y K A J N Y