Spotkanie z Prezydentem Olsztyna  dr Piotrem Grzymowiczem

Spotkanie z Prezydentem Olsztyna dr Piotrem Grzymowiczem

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 10 marca 2014r. o godz. 18.00 w auli Warmińskiego Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” przy ul. Kard. Stanisława Hozjusza Nr 15 w Olsztynie.

Zagadnienia  przedstawione przez Radę Osiedla Prezydentowi do omówienia na spotkaniu:

1.    Olsztyński Budżet Obywatelski.
– Czy jest możliwe na osiedlu Redykajny, na miejskich gruntach,  utworzenie placu zabaw?
– Czy jest możliwa zamiana gruntów z Warmińskim Przedsiębiorstwem Budowlanym na plac zabaw?
– Czy jest możliwa zamiana planowanej nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Hozjusza z kostki na masę bitumiczną?
2.    Ulica Nowobałtycka.
3 how to reduce weight fast.    Siedziba Rady Osiedla.
4.    Promenada wokół Podkówki i połączenie z jeziorem Długim.
5.    Opracowanie planu zagospodarowania terenu dla obrębu należącego do miasta, do którego przynależy działka 155/182/9.
6.    Ulica Hozjusza.
7.    Wykorzystanie ulicy Wąwozowej w przyszłości.
8.    Ciągły monitoring działania oczyszczalni ścieków.