Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Redykajny w Olsztynie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Redykajny w Olsztynie za 2013 rok

Rada Osiedla Redykajny IV kadencji wybrana została w dniu 25.01.2013 roku  i działała  w następującym składzie:

 1. Jan PiekarskiPrzewodniczący,
 2.  Krzysztof WojciechowskiZ-ca Przewodniczącego,
 3. Mariola SaksSekretarz,
 4. Jerzy DremoSkarbnik,
 5. Anna Mackowiczczłonek,
 6. Dariusz Kondraczyk  – członek,
 7. Piotr Kłusekczłonek,
 8. Adamska Halinaczłonek,
 9. Czepil Andrzejczłonek,
 10. Mirosława Deręgowska członek,
 11. Ośko Edwardczłonek,
 12. Socha Adam  – członek,
 13. Wasilewski Romualdczłonek,
 14. Wiercińska Krystyna – członek,
 15. Wiktorowicz Piotr – członek.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla odbyło się 11.02.2013roku.

W 2013 roku tj. w okresie sprawozdawczym odbyło się 11 protokołowanych posiedzeń Rady Osiedla. Podjęto 9  Uchwał.

Członkowie Rady Osiedla działający w poszczególnych komisjach problemowych spotykali się odrębnie.

Przedstawiciele RO często uczestniczyli w sesjach Rady Miasta i w spotkaniach miejskich komisji problemowych.

Przedmiotem obrad Rady Osiedla były głównie sprawy związane z inwestycjami na osiedlu Redykajny.

Wiele uwagi poświęcono sprawom związanym z przygotowaniem Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok. Mieszkańcy Redykajn zgłosili 6 projektów do OBO. Jeden ogólnomiejski i 5 projektów osiedlowych. Projekt ogólnomiejski dotyczył przedłużenia promenady znad jez. Długiego do jez. Podkówki z promenadą dokoła tego jeziora. Projekt powyższy był jednym z najlepiej ocenionych projektów sponad 30-tu zgłoszonych w mieście. Mieszkańcy złożyli także 5 projektów osiedlowych, które dotyczyły: drogi rowerowej wzdłuż ul. kard. Hozjusza, 2 placów zabaw dla dzieci, boiska do gry i siłownię pod chmurką. Rada osiedla i mieszkańcy wybrali jako priorytetową kontynuację inwestycji wzdłuż ul. Hozjusza tj. budowę ścieżki rowerowej. Najważniejsze jest jednak to, że dzięki proporcjonalnie największej ilości głosów w Olsztynie, wszystkie projekty osiedlowe zostały zakwalifikowane do realizacji w 2014 roku.

Dla naszej Rady i dla  mieszkańców osiedla jest to ogromny sukces.

W 2013 roku Rada Osiedla dużo uwagi poświęciła bezpieczeństwu na osiedlu. Realizowano program poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na Osiedlu. Interweniowano do instytucji odpowiedzialnych  za bezpieczeństwo w sprawach ważnych dla mieszkańców Osiedla. Z udziałem Straży Miejskiej i Policji kontrolowano miejsca potencjalnie zagrożone. Przeprowadzono wiele wizji lokalnych.

Na wniosek Rady Osiedla Miejski Zarząd Dróg dokonał odnowienia – wymalowanych na jezdni pasów w miejscach przejść dla pieszych.

Mieszkańcy osiedla na bieżąco informowani byli na stronie internetowej  i  na tablicy informacyjnej RO o istotnych sprawach dotyczących Rady Osiedla  i Osiedla.

Dzięki temu, że Rada posiada własny lokal możliwe jest organizowanie regularnych dyżurów poszczególnych członków Rady. W pierwszą środę miesiąca mieszkańcy mają okazję zgłaszać swoje uwagi i ewentualne propozycje. Rada Osiedla w miarę możliwości na bieżąco załatwiała zgłaszane uwagi i informowała  o tym zainteresowanych.

Ponadto w lokalu, który ma do dyspozycji Rada Osiedla w ciągu roku odbywają się różnego rodzaju zajęcia dla mieszkańców jak: yoga, nauka gry na gitarze, czy gimnastyka dla seniorów i nie tylko. Z lokalu korzystali również mieszkańcy pobliskich wspólnot, którzy organizowali swoje Walne Zgromadzenia.

 

W 2013 roku  Rada Osiedla zorganizowała wiele ciekawych imprez.

Za najciekawsze uznać można:

 1. 16 marca 2013 roku w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Stokrotki 1A zorganizowano autorskie spotkanie z dziekanem Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Mirosławem Krzemieniewskim na temat „Wpływu wody na rozwój cywilizacji”. Spotkanie autorskie było bardzo udane i cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców osiedla. Po prelekcji odbyła się dyskusja na temat kompleksu przyrodniczego jeziora Podkówka.
 2. W dniach 22-23 marca 2013 w ramach obchodów Światowego Dnia Wody Rada Osiedla zorganizowała mieszkańcom osiedla wiele atrakcji. Między innymi w siedzibie Rady Osiedla przygotowano panel dyskusyjny wraz z prezentacją filmu dokumentalnego o tematyce związanej z wodą, jak również zorganizowano wycieczkę do Punktu Ujęcia Wody Pitnej. Olsztyńskie Wodociągi zorganizowały piękną prezentację swoich urządzeń. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i warto ją powtarzać w latach następnych.
 3. 13 kwietnia 2013r. zorganizowano w siedzibie RO autorskie spotkanie z panem prof. Rochem Mackowiczem, który w temacie „Wiosenne śpiewy ptaków” pięknie zaprezentował  ptaki występujące na naszym osiedlu. Prelekcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
 4. 27 kwietnia 2013 roku zorganizowano spacer ornitologiczny pod kierunkiem pana prof. Rocha Mackowicza. Bardzo ciekawej, cieszącej się dużą frekwencją inicjatywie, mimo niesprzyjającym warunków pogodowych  towarzyszyła  spora liczba ptaków, co czyniło tę wyprawę szczególnie wyjątkową.
 5. W maju i we wrześniu 2013r. zorganizowano rajdy kijkowo rowerowe. Imprezy były bardzo dobrze przygotowane i cieszyły się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem.
 6. W czerwcu 2013 roku zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka Festyn zorganizowano dzieciom przy współudziale tutejszej Parafii, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Impreza była wyjątkowa. Cieszyła się dużym zainteresowaniem. Było mnóstwo atrakcji. Zapoznano dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania się na drodze, na wakacjach i nad wodą.
 7. 25 października 2013 roku odbyło się w siedzibie Rady Osiedla Redykajny kolejne spotkanie autorskie. Dr Jan Chłosta, znany olsztyński historyk i publicysta wygłosił wykład na temat prowokacyjnego pytania: „Czy na Warmii przed 1945 rokiem żyli Polacy?” W odpowiedzi z ogromnym zaangażowaniem wypowiadali się uczestnicy spotkania, Warmiacy -Maria Zientara Surynowicz (bratanica znanej poetki warmińskiej Marii Zientary Malewskiej) wspominała swoje dzieciństwo w Brąswałdzie, przytaczała poezje i ilustrowała dokumenty. Panowie Pieczkowski, Barcz, Frenczkowski, Mackowicz – wywodzący się z rodzin „spod znaku Rodła” a także ” ci co przybyli” , jak pan Urbanowicz, dzielili się swoimi refleksjami i swoich rodzin przeżyciami. Spotkanie było bardzo udane.
 8. Na początku listopada 2013 roku z udziałem sąsiednich Rad Osiedli Gutkowo i Likusy zorganizowano „XIV Niepodległościowy Bieg Przełajowy” Impreza mimo niesprzyjających warunków pogodowych cieszyła się dużym zainteresowaniem. Oprócz głównej atrakcji jaką był bieg, mieszkańcy mogli posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru osiedlowego i aktywnie włączyć się do ich śpiewania. Ponadto mieszkańcy mogli wysłuchać ciekawego wykładu o tematyce patriotycznej. Mieszkańcy i organizatorzy imprezy podkreślali, że tego rodzaju międzyosiedlowe imprezy są jak najbardziej pożądane i należy je kontynuować.
 9. W grudniu z inicjatywy Rady Osiedla zorganizowano akcję świąteczną dla najbardziej potrzebujących rodzin z osiedla. Z zaoszczędzonych i niewydatkowanych środków pieniężnych i na podstawie wcześniejszego rozeznania przygotowano paczki żywnościowe, którymi obdarowano 17 osób.
 10. Na przełomie stycznia i lutego 2014 roku  w miarę sprzyjających warunków pogodowych zorganizowany będzie wzorem lat ubiegłych tradycyjny kulig osiedlowy połączony z imprezą integracyjną w gospodarstwie agroturystycznym Pana  Janusza Kojrysa

 

Oprócz rozrywki i rekreacji organizowano również inne akcje społeczne. Miedzy innymi zorganizowano akcję wywozu śmieci wielkogabarytowych i sprzętu AGD i RTV, jak również zorganizowano na osiedlu akcję uporządkowania zakrzewionych i zarośniętych terenów zielonych.

Bardzo dobrze układa się współpraca Rady Osiedla z sąsiadującymi Radami Osiedli Likusy i Gutkowo oraz z  tutejszą Parafią Św. Arnolda w Olsztynie.

Dokumentacja, na podstawie której sporządzono  sprawozdanie  znajduje się u sekretarza Rady Osiedla Pani Marioli Saks.

pobierz dokument w pliku pdf