Terminy odbioru odpadów komunalnych segregowanych na 2015 rok

Terminy odbioru odpadów komunalnych segregowanych na 2015 rok

Rada Osiedla Redykajny informuje, że Firma REMONDIS  wywożąca śmieci z naszego osiedla podała  terminy odbioru odpadów komunalnych segregowanych na 2015 rok

plastik, szkło, papier
5, 26 styczeń
16 luty
9, 30 marzec
13, 27 kwiecień
11, 25 maj
8, 22 czerwiec

odpady wielkogabarytowe
26 luty

odpady biodegradowalne
raz w tygodniu – poniedziałki

odbiór choinek
16 luty