Warsztaty informacyjne - MPEC Olsztyn

Warsztaty informacyjne – MPEC Olsztyn

dotyczące projektu budowy elektrociepłowni zasilanej paliwem alternatywnym, pochodzącym z frakcji palnej odpadów komunalnych.

Termin spotkania: 20.04.2017r, czwartek.
Godzina: 10:00-15:00 (możliwe zapisy na konkretne godziny w blokach po 20 min.)
Miejsce: Siedziba MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie (Słoneczny Stok, ul. Słoneczna 46, sala konferencyjna, II piętro)

Spotkanie ma formę indywidualnych konsultacji z ekspertami reprezentującymi firmy współpracujące z MPEC. Spotkanie kierowane jest do wszystkich odbiorców ciepła z sieci miejskiej oraz osób zainteresowanych uzyskaniem rzetelnych i wiarygodnych informacji o projekcie. Do Państwa dyspozycji będą eksperci z różnych dziedzin:

  1. OCHRONA ŚRODOWISKA
  2. GOSPODARKA ODPADAMI
  3. PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE (PPP)
  4. ASPEKTY TECHNICZNE
  5. FINANSE
  6. PRAWO
  7. SPRAWY PRACOWNICZE
  8.  INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 7.00 -15.00 pod numerami 503 805 597 lub (89) 5241278,
celem rezerwacji, co umożliwi właściwe, uporządkowane wykorzystanie czasu spotkania.