Seminarium Hosianum

Seminarium Hosianum

Najstarsze seminarium w Polsce

Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej Hosianum jest najstarszym Seminarium w Polsce. Zostało założone w 1565 roku przez Sługę Bożego Kardynała Stanisława Hozjusza w ramach realizacji uchwał Soboru Trydenckiego. Rozpoczęło ono swoją działalność 25 listopada 1567 r. Zostało zlokalizowane w Braniewie, które w owym czasie nazywane było Atenami Północy.

Tu Warmińskie Seminarium Duchowne prowadziło swoją działalność nieprzerwanie do II wojny światowej. Dopiero 10 października 1949 r. reaktywowano je w Olsztynie, gdyż gmach Seminarium, wybudowany w okresie międzywojennym w Braniewie, został doszczętnie zniszczony. Po reaktywowaniu go w Olsztynie prężnie rozwijało się pod opieką swego patrona świętego Józefa Oblubieńca NMP i Opiekuna Kościoła.
Po wielu zabiegach Kościoła, w roku 1982 przydzielono plac pod budowę nowego gmachu Seminarium w pięknej dzielnicy Olsztyna – na Redykajnach.

Ojciec Święty Jan Paweł II w dniu 5 czerwca 1991 roku, w czasie swego pobytu w Olsztynie, podczas IV Pielgrzymki do Ojczyzny, poświęcił nowowybudowany gmach Seminarium Warmińskigo. W październiku 1991 roku alumni zamieszkali w nowym Seminarium. Od roku akademickiego 1999/2000 alumni odbywają studia na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Warmińskie Seminarium jest instytucją naukowo – wychowawczą, której celem jest należyte formowanie kandydatów powołanych do kapłaństwa – według wzoru Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana i Pasterza – na dobrych pasterzy, właściwie przygotowanych do posługi nauczania, uświęcania i kierowania Ludem Bożym.

Przy Seminarium działa bogato wyposażona Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM „i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.