Zakończono przyjmowanie wniosków do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zakończono przyjmowanie wniosków do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Około półtora miesiąca trwało przyjmowanie wniosków do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz czas na sprawdzenie przygotowanych projektów.

Mieszkańcy stolicy Warmii i Mazur przygotowali 166 zadań straight from the source. 123 z nich to wnioski dotyczące przedsięwzięć osiedlowych, a 43 – zintegrowanych. Najbardziej aktywni byli olsztynianie mieszkający w os. Nad Jeziorem Długim (10) oraz os. Kętrzyńskiego i Wojska Polskiego (po osiem).

– Przed nami weryfikacja projektów – informuje dyrektor Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego, Aneta Szpaderska. – Trzeba sprawdzić, czy proponowane zadania mieszczą się w zakresie działań gminy oraz czy byłyby realizowane na gminnym gruncie. Poza tym każdy wniosek musi być podpisanych przez dziesięć osób i mieścić się w limitach finansowych.

W tym roku – podobnie jak w minionym – na projekty osiedlowe zarezerwowano po 110 tys. złotych. Zrealizowane mają zostać także cztery zadania zintegrowane o wartości nie większej, niż 300 tys. złotych każdy.

Sprawdzanie złożonych projektów i przyjmowanie ewentualnych odwołań potrwa do 11 lipca. Dzień później ogłosimy listę zadań, a głosować będzie można od 8 do 18 września. Ostatniego dnia września ogłosimy wyniki, a w 2017 roku będziemy realizować zadania, które zyskają największe poparcie.

redykaj-470x256

27.06 – 11.07.2016 Weryfikacja wniosków, Odwołania
12.07.2016 Ogłoszenie list projektów
12.07– 04.09.2016 Kampania informacyjna/Promowanie projektów
8.09 – 18.09.2016 Głosowanie na projekty
30.09.2016 Ogłoszenie wyników
1.01.2017 – 31.12.2017 Realizacja projektów wybranych w głosowaniu
12.2017 Ewaluacja