zapraszamy na rajd kijkowo-rowerowy

zapraszamy na rajd kijkowo-rowerowy

Data: 15.10.2016 r.
Godzina zbiórki: 12:00
Zbiórka przy siedzibie rady ul. Stokrotki 1A
Informacja o imprezie zostanie wywieszona w tablicy ogłoszeń